Odmulacz Inercyjno-Siatkowy typu IOW-1

Produkowane przez naszą firmę odmulacze filtracyjne inercyjno-siatkowe typu IOW-1 są wyjątkowo skutecznym urządzeniem służącym do oczyszczania wody w systemach ciepłowniczych. Produkowane są na podstawie dokumentacji techniczno-konstrukcyjnej Instytutu Ogrzewnictwa i Wentylacji Politechniki Warszawskiej. Dokumentacja zatwierdzona została przez Inspektorat Dozoru Technicznego w Warszawie. Odmulacze naszej produkcji są sprawdzone w eksploatacji, łatwe w montażu i w obsłudze. Ich stosowanie eliminuje możliwość awarii spowodowanych zatkaniem mułem urządzeń wchodzących w skład sieci centralngo ogrzewania, co pozwala wydłużyć okres eksploatacji sieci CO pomiędzy remontami. Instalowanie odmulaczy typu IOW-1 i ich właściwa eksploatacja poprawia sprawność energetyczną odbiorników poprzez zapobieganie odkładaniu się zanieczyszczeń w grzejnikach i na ściankach przewodów oraz w sposób zasadniczy poprawia pracę elementów automatyki sterowniczej i pomiarowej. W celu uzyskania żądanej skuteczności w różnych węzłach sieci ciepłowniczej produkowane są różne wielkości odmulaczy IOW-1. Zilustrowane jest to w dalszej części na rysunku wymiarowym oraz w tabeli wymiarów poszczególnych wielkości.

W celu zwiększenia efektywności oczyszczania produkujemy odmulacze IOW-1 także w wersji magnetoodmulaczy.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom służb eksploatacyjnych odmulacz IOW wyposażono we wkład magnetyczny CIEFER. Wkłady magnetyczny CIEFER służą do oczyszczania wody z zanieczyszczeń stałych oraz ze szlamu magnetycznego szczególnie niebezpiecznego dla urządzeń pomiarowych (liczniki ciepła), urządzeń automatycznej regulacji oraz wymienników (zwłaszcza pyłowych).

Zalety odmulaczy z władem CIEFER:

Parametry techniczne

Maksymalne ciśnienie robocze 1,6 Mpa
Maksymalna temperatura czynnika +150*C
Gęstość siatki filtra 200 oczek/cm2
Współczynnik oporów hydraulicznych -dla instalacji 2,90
-dla sieci 3,23
Skuteczność filtrowania ziarna powyżej 10 mikronów

Siatki filtra na żądanie zamawiającego mogą być wykonane z drutu mosiężnego, lub drutu nierdzewnego.

Uwagi dotyczące zakupu